Thành lập công ty xong cần làm những gì?

 • 火烧岛下载在线观看 火烧岛下载高清无删减 雪梨影院 火烧岛下载在线观看 火烧岛下载高清无删减 雪梨影院 ,韩国大尺度后进式视频TS在线观看全集免费完整版第10集 韩国大尺度后进式视频TS在线观看全集免费完整版第10集 ,徐若瑄魔鬼天使在线观看全集免费完整版20200630 雪梨 徐若瑄魔鬼天使在线观看全集免费完整版20200630 雪梨   03 Tháng Tư 2016 2:53:06 CH
 • Bình luận

Để giúp các đơn vị giải quyết những vướng mắc sau khi đã thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH, VinaBiz xin chia sẻ bài viết Thành lập công ty xong cần làm những gì.

Thành lập công ty xong cần làm những gì

Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

 • Các doanh nghiệp sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hay mới thành lập doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và buộc phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.

Làm con dấu công ty

 • 火烧岛下载在线观看 火烧岛下载高清无删减 雪梨影院 火烧岛下载在线观看 火烧岛下载高清无删减 雪梨影院 ,韩国大尺度后进式视频TS在线观看全集免费完整版第10集 韩国大尺度后进式视频TS在线观看全集免费完整版第10集 ,徐若瑄魔鬼天使在线观看全集免费完整版20200630 雪梨 徐若瑄魔鬼天使在线观看全集免费完整版20200630 雪梨 Doanh nghiệp liên hệ khắc dấu và đăng ký mẫu dấu tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Doanh nghiệp chỉ được sử dụng con dấu sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
 • Việc sử dụng con dấu khi chưa có Giấy chứng nhận này bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và bị thu hồi con dấu.

Đăng ký thuế

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp phải liên hệ cơ quan thuế để đăng ký thuế.
 • Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400 ngàn đồng đến 2 triệu đồng tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Tên doanh nghiệp tại trụ sở chính

 • Doanh nghiệp phải gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính và tại chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 • Trường hợp không thực hiện, doanh nghiệp bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc phải gắn tên doanh nghiệp theo quy định.

Thông báo thời gian mở cửa

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 


Bình luận

Change title to update and save instantly!
Facebook:

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


">Tài liệu hướng dẫn tổ chức, cá nhân (cơ quan chi trả) thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017
 • Tài liệu này áp dụng đối với các cá nhân thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN kỳ tính thuế 2017 hoặc khai quyết toán thuế TNCN nộp chậm, điều chỉnh cho các kỳ tính thuế 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 • ">Tài liệu hướng dẫn cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017
 • Trước khi thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần thì trước hết các đơn vị cần phải biết những quy định gì về luật. VinaBiz xin chia sẻ một số Quy định về luật khi thành lập công ty cổ phần.
 • ">Quy định về luật khi thành lập công ty cổ phần
 • Để giúp các đơn vị giải quyết những vướng mắc sau khi đã thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH, VinaBiz xin chia sẻ bài viết Thành lập công ty xong cần làm những gì.
 • ">Thành lập công ty xong cần làm những gì?
 • Trước khi thành lập công ty, các đơn vị cần chú ý về những điều kiện, quy trình hay những thủ tục trước khi thành lập công ty. Sau đây VinaBiz xin giới thiệu Thành lập doanh nghiệp cần có thủ tục gì.
 • ">Thành lập doanh nghiệp cần có thủ tục gì?
 • Ngoài hình thức thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH ra, trường hợp thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thực hiện như thế nào
 • ">Hình thức thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài